Til deg, som vurdere oppføring av et FODDER systemPt. har vi 5 ulike modeller, og ens for alle er – at du selv kan velge i vår stor grad du vill kunne bistå med eigeninnsats. Fra at arbeide ut fra tegninger, ferdigstilte materialelister, oppskåret/utfrest byggesett, med-bygg, eller vi ordner kontrakter med håndverker som sammen med oss levere deg en ferdig pakkeløsning.


Det vi trenger i første omgang, er foruten full kontaktopplysning, viden om din besetning, mulig areal for oppføring av system. (Helst innendørs/loft/kjelder)