Veiledning - laboratorie anlegg,

Dyrkning av bygg i laboratorie anlegg, i de angitt 9 klammere, der nederste funger som reservoar, og øverste som fordeler/akkumulator.. Se video som viser til utformning, og start oppsetning, innen tillegsutstyr anskaffes, for simulering i faktiske vekst betingelser i et et halvautomatisk FODDER system, som vi gjør beregninger/veiledning for i inneværende Fôrsesong.

Vannet i reservoaret skiftes daglig, varmelegme (innstilles til 16 C), og pumpe av-kobles inne håndtering. Husk å innstille pumpe til at kjøre ca. 15 minutter, hver anden time. Vannet behandles med tilsetning av 0,5 % hydrogenperoksid ( Husk at benytte passende verneutstyr) Ved for høy dosering skades plantenes sine røtter.

Rommet hvor systemet står, skal ikke ha temperatur over 17 grader. Og der skal ikke være lys unner spirings prosessen, der det skader rott materialet, utviklingen.

Hygiene i rommet skal være fri for svampe-spore, og ved mistanke/observasjon om tilstedeværelse skal benyttes et luftrensningssystem, og enkleste, mest effektive er UV, som kan anskaffes som forbygning mot fluer i fjøs, der modellen som anskaffes, helst også skal ha en ventilator, for tvang's flytting av luft gjennom UV kammeret.

Forbereding av kornet. Aktivering/Skyll kornet i forhold 1/10 i rent vann minst 5 minutter. Heretter dreneres vannet fra, tilsett 2% klor (1 korn/10 kloroppløsning – koldt vann 5 - 8 grader), lad oppløsningen virke minst 30 minutter, med jevnlig omrøring – og etter maks 60 minutter dreneres beholderen, og 2 skift av rent vann med minst 1 times opphold og samlet ikke over 4 timer – omrøring nåen gang gjennom hver rensning sekvens. Frøene kan heretter stå opp til ca. 6 timer innen såing i bakker.

Har gjort et automatisk system for denne prosess, for at spare på arbeidsinnsats/tilstedeværelse, kan bestilles ved henvendelse, (maks tidsforløp 11,5 time) De siste 6 timer bringes frøenes temperatur opp til ca. 16 -17 grader, så aktivering av springsprossen er påbegynt. (Er innebygget i vårt automatiske aktiveringssystem)

Høsting – hver dag tass ut nederste bakke, der den gjennom 7 dage nu har vokst sig stor, spirehøyden skal nu gjerne være ca. 25 cm. Øverste bakke tilsås med for-behandlet frø, og ny syklus er startet. Hver batch veies like inne neste vanningssekvens, således at materialet er fult drenert, og vekten skal som utgangspunkt gjerne ligge på ca. 1,3 til 1,4 kg – ved oppsett til realistisk FODDER system men mineral tilsetning vil vekten skulle ligge på 1,6 – 1,8

Vurdering av Fôr kvalitet, skal fargen på spirene vurderes, og om de er lyse i spirebladet, indikere dette en lav FE (1,5), og mere kraftige, grønne vekster indikere høyt FE(2,5).

Såing, der beregnes som utgangspunkt ca. 1 kg/m2, målt i tørrvekt, og kassene der her henvises til har 0,2 m3, så 200 gram måles opp daglig. Og aktiveres/renses – forebehandles for såing.

Simulering av FODDER fremstilling, kreves Ozon pumpe, der erstatter hydrogenperoksid og muliggjøre tilføring av nødvendige næringssalt for planterne og dyrene. Vesken designes til din dyregruppe, så ekstra mineralsalt unngåes. Anlegget størrelse kan drifte et mindre system opp til ca. 3 heste, og kan derfor gjenbrukes for mange. (Prosessen og styring kan erverves ved henvendelse) Der mineralsalte bunnet organisk i planter, kan opptas opp til 5 – 6 gangen enklere sammenholdt med jordmineral tilførsel, vil der likeledes kunne foreligge en besparelse her.