Råstoff Korn/frø

Om du selv leder etter Norsk Byg, skal det være kvalitet for såing (husk det skal være ubeist) meget korn er varmebehandlet, som ødelegger spirings-evnen. Kvaliteten på kornet, skal helst ha tørret naturlig, og formen på sæden skal være lett buttet.. Ikke har tegn på inntørking. Om du velger og kjøpe i sekk, kan dette være at fortrekke, så spisserne ikke er slit av.(som kan skje ved innblåsingen i bulk) (Spirings-evnen påvirkes)


Om kornet har gjennomgått en tørkningsprosess, kan det resultere i at spisserne på kornet er bleiet skadet, og vil derfor ikke egne sig til FODDER produksjon. Ønsker ful utviklet bygg, som er naturlig modnet på marken.

Protein innholdet på kornet, skal gjerne oppfylle betingelsene for maltbygg, således at tilstedeværende protein er ca. 8-10% høyer enn normalen.


Korn direkte for tresker kan være at fortrekke, selv om det inneholder skaller, bygg kan om det er modnet korrekt ha bedre verdi, og skallene har ingen negativ innflytelse, der vekt% ofte kun er nåen få prosent, og medgår som fullfôr, og gir fiber til dyrenes fordøyelsessystem.


Og husk innkjøp på sommeren/høsten, for hele året, der prisen vannlikt går opp ut på vinteren, og så kan der samtidig spares lidt på transport.


Avtale men lokale produsenter, for naturlig modnet Vår-bygg, som maks har 12% vann ved innhøstningen – kan inngå direkte i din produksjon, og om råvaren oppbevares korrekt (luftig lager,så evnt. varmegang kan unngås).


Kvalitets sikring av vår-bygg, gjøres ved å ta en liter å telle antall korn, des flere som er i målet – des dårligere er kvaliteten. Heretter gjøres en spireprøve i laboratorie oppsettet, og om unner 90% ikke spire, indikere det en dårlig sort/avling. Få med deg 5 kg. for test, og etter 2 uker har du dannet deg et inntrykk av korn kvaliteten.


Andre korn/frø sorter, rådes først og tilføres, ved fult kjentskabb til basismetoden, her er bl.a. Populært tilsetning av 5 – 10% erter, bønner eller mais i forskjellige kombinasjoner.


Ved økologisk drift, er det viktig at få med dokument fra leverandør, at deres produkt er i overensstemmelse med nasjonal lovgivning, som kan ligges til grunn ved kommende kontrollbesøk, likeledes, skal salte, næringsmidler der anvendes også har minst tilsvarende sertifikater.


Økologisk råvare er ofte ca. 30% dyre, der det avspeiler den mindre avling pr. da. – for den som gjør råvaren. I vårt samekjøps fellesskap, kan vi ab. Kristiansand levere sertifisert ØKO-byg for ca. 6,- kr/kg. Unner forutsetning av at vi har din bestilling senest mai måned, der vi gjør lokalavtale med skandinaviske korndyrker, for å sikre god kvalitets råvare.