September 9/9-2018

Hei alle,

etterspørslene på FODDER systemer har været riktig stort, og mange større bruk har etterspurt nåen mere automatiske systemer. Så vi fremskynder prosessen med 6 – 8 måneder, og er nu klar til at inngå avtaler med de første leveranser, som ventes ferdig innkjørt våren 2019. Alle «PIONER» som gjør avtale i denne fôrsesong, vil få maskinen til vår nedenstående estimert fremstillings pris, og der ventes klart en prisøkning fra introduksjonen neste sommer 2019.


Der er tale om 2 størrelser, beskrivelse følger;


FS 500

Fullautomatisk maskin med en nominell dagsproduksjon på 500 kg ferdig grønt FODDER daglig. Transport størrelse 3,5 meter bred, 15 meter lang, og 3,55 cm høy. Bekledning monteres etter oppstilling, ferdig mål 3,8 x 16,1 x 4 – maskinen har unner transport egen hjulsett, og kan bukseres inn i selv trange lokaler. Har over 1.000 meter samlet konvoierbelt, CNC styret robot håndtering av gro-bakker, med over 20 numeriske motorer. Variable kammeroppbygning, 14 etasjer vekstareal på samlet 560 m2. Automatisk tømming, såing er innebygget, så skruen der løpende kjøre ut fodderet kan gå direkte til dyrene, eller i fôrevogn. Produksjons variasjon (mulig innstilling) fra 280 kg/dagen til 730 kg/dagen. Prisantydning ved pioner ca. 600.000,- Ferdig omkostning på FODDER ligger på ca. 64 øre/kg. (Råvare + Avskrivning/leasing-arbeidslønn)


Økonomioppstilling:

 • Silo ekvivalent grovfôr,

455

tonns

 • Kraftfôr ekvivalent

180

tonns

 • Råvare korn behov

26

tonns

 • FODDER produksjon

180

tonns

 • Råvare korn + mineraler + forbruksvare

160.000

kr/året

 • Lån/leasing avs. 10 år eks. rente

60.000

kr/året

 • Arbeidsbelastning (Fôring) minus 20 minutter a 250 kr/t x 365

-30.000

kr/året

 • Arbeidsbelastning (Høsting) 300 timer a 250 kr/t

-75.000

kr/året
Real-omkostning

64

Øre/kg
FS 1000

Fullautomatisk maskin med en nominell dagsproduksjon på 1000 kg ferdig grønt FODDER daglig. Transport størrelse 3,5 meter bred, 25 meter lang, og 3,55 cm høy. Bekledning monteres etter oppstilling, ferdig mål 3,8 x 26,1 x 4 – maskinen har unner transport egen hjulsett, og kan bukseres inn i selv trange lokaler. Har nesten 1.900 meter samlet konvoierbelt, CNC styret robot håndtering av gro-bakker, med over 20 numeriske motorer. Variable kammeroppbygning, 14 etasjer vekstareal på samlet 1020 m2. Automatisk tømming, såing er innebygget, så skruen der løpende kjøre ut fodderet kan gå direkte til dyrene, eller i fôrevogn. Produksjons variasjon (mulig innstilling) fra 510 kg/dagen til 1.350 kg/dagen. Prisantydning ved pioner ca. 1.000.000,- Ferdig omkostning på FODDER ligger på ca. 62 øre/kg. (Råvare + Avskrivning/leasing-arbeidslønn)


Økonomioppstilling:

 • Silo ekvivalent grovfôr,

900

tonns

 • Kraftfôr ekvivalent

260

tonns

 • Råvare korn behov

52

tonns

 • FODDER produksjon

365

tonns

 • Råvare korn + mineraler + forbruksvare

320.000

kr/året

 • Lån/leasing avs. 10 år eks. rente

100.000

kr/året

 • Arbeidsbelastning (Fôring) minus 30 minutter a 250 kr/t x 365

-45.000

kr/året

 • Arbeidsbelastning (Høsting) 600 timer a 250 kr/t

-150.000

kr/året
Real-omkostning

62

Øre/kgArbeidsbelastning ved fôring, regnes som tidsforskjellen, mellom å ha et manuelt system, mot et fullautomatisk system. Alt. tiden for at bringe fôret inn fra lageret/marken, til det er klart for å gi dyrene.


Arbeidsbelastning Høsting, er hele forløpet, med gjødsling, skårlegning, venning, presning/plast og kjøre det i stak.


Selv om fleste landmenn ikke kalkulere med time/arbeidslønn, vil det være uholdbart, der også mange kjøper ferdig grovfôr – og laveste lønnsomkostning, inklusive forsikringer, sosiale kostnader avgifter/bidrag og skatter ligger pt. på ca. 250,- kr./timer.


Reduksjon i maskinomkostninger, slitjage er ikke inkludert i ovenstående oppstilling – der mange tilbakemeldinger tilsier, at dagens eksisterende maskinpark, overskrider investeringen i et mere fremtidsrette dynamisk norsk landbruk.


Vedrørende gjødsles håndtering, tilbys alle «Pioner» en separator a pris 30.000,- + installasjon omkostninger, som deler gjødsle i 2 fraksjoner en fast del, ideell for kompostering, og en veske del ideell for bioreaktor/termisk behandling, som gjør sluttproduktet enkelt å anvende i et eksisterende vanningssystem. Her sparess tradisjonelt utstyr til utbringing, foruten mange arbeidstimer vil kunne reduseres. Omkostningene vil ofte ligge unner investeringsbehovet ved tradisjonelt utbringing's utstyr. En simpel bioreaktor er mye kompakt, og kan for FS 500 systemer gjøres til ca. 100 t. Og for FS 1000 til en pris på. 180.000,-


Gødselbehandlings system for ikke «Pioner» venter å bli solgt for FS 500 kunder til 400.000,- og for FS 1000 kunder til ca. 600.000,- Så dere som er tidlig ute vil kunne oppnå bra besparelser.


Vi vil snart også ha tilbud omkring passende vanningsanlegg, som Dere vil kunne anvende på Deres gressingsarealer. Der forslås oppdelt innmarksbeidete i 3 seksjoner, så der kan roteres over sommeren, for beiting, gjødsling og vekstperiode. Varmebehandlet gjødsel, vil likeledes være med til at kunne øke betraktelig fôr utbyttet i FODDER systemene, og redusere vannforbruket.


Fordelen i termisk behandlet gjødsel, er å sikre at der ikke forgår spredning av nåen patologiske bakterier, samt å omdanne gjødslene, således at planterne umiddelbart/direkte etter vanning vil kunne oppta flest mulige næringsstoffer.


NB! Et automatisk FODDER system arbeider ikke med resirkulering (Direkte) der tilføring av næringsstoffer/mineraler endres løpende i den korte 7 dages vekstperiode.