Konferanse/møte

Vi bestreber at der hver uke kan gjøre et felles møte her på nett, i form av en video konferanse, der vi avholder – deltager kan via linket som medlemmer får fremsendt, kunne delta, og ha mulighet for å komme på senen, for å fremføre sine erfaringer/utfordringer. Se: https://zoom.us/meetings her kan en fri versjon anskaffes, som gir mulighet for deltagelse for et 40 minutter stormøte. Enkelt og oppsette, med mange muligheter, og god kvalitet. Hyppigst anvendt blant de store virksomheter, og universiteter.

Har du som deltager spesiell ønsker, fremsendes disse senest dagen i forveien, der vi ska bruke nåen tid for forberedelse, like som du skal angi, om du selv ønsker og fremføre spørsmålene. Der kan være opp til 6 personer samtidig i paneldebatten – og vi vil i videste mulig omfang ha gjort grafiske oppstillinger over aktuelle emner.

Der vi aller ønsker en bra fremtid for den norske bonde, vil vi gjerne prøve at kanalisere kreftene over til den største bruker masse, som nødvendigvis ikke er Norges hobby bonde, som har 1 til 5 heste... men der skal bli plass for alle, der vi tar din utfordring seriøst. 2 kanin, 5 høns – ja vi hjelper deg gjerne. Blot du har skrevet/utfylt http://fodder.no/onewebmedia/Dokumenter/Deltager%20FODDER.pdf

Dagsorden forsøkes fremsendt, minst 2 timer før hvert møte – så derfor er det viktig at du i godt tid fremsendes dine ønsker/krav/betingelser, således at vi kan tilpasse beskrivingen til din aktuelle situasjon. Vi har erfart at der er mange variabler, og med lidt overveielse vil løsninger også kunne bli tilpasset dit behov, ønske og fremtidsmulighet.