Bruker

Nyheter

 

Nedenfor gjengis de som aktivt delta i FODDER/ GreenGress utviklingen for Norge, der begrenses til de seneste 6 utvalgte innlegg, og er kun fra de deltager, som ønsker å være rollemodeller.


 

Referanseliste fremsendes på forespørsel, så du kanskje kan finne enn i dit nærområde – der du direkte kan føle på hva det hele handler om..

September 9, 2018


Råstoff Korn/frø

Vi arbeider på at sikre deg øko-logiske kvalitets såkorn – vi utføre spireprøver, kvalitetssikre dit

produkt, har du ikke sikret deg for denne fôrsesong ring for hjelp.


Les mere

September 09, 2018


Bakker/utstyr/innstalsjon

Ved stor etterspørsel, av bl.a. full-automatiske systemer, har vi gjort klar FS 500 & FS 1000 – Pioner kan vente god rabatt, se videre..


Les mere

September 9, 2018

 

Veiledning/forskning

Vi bistå alle, - forskningsenheten

kontakter dem har gitt godkjen-nelse for dette.  Der ses frem til et godt konfirmert norsk grunnlag, så også andre bønder kan omstille til

økologisk drift.

 

Less mere

August 17, 2018

 

Blogg/Pionèr

Siden er for deltager, hvor veiled-ning formidles – en lukket gruppe, som krever at der deltas i program-met – stedet vil forsatt være aktivt etter perioden (sommeren 2019)

 

Gå til Blogg

Septmber 9, 2018

 

Konferanse/møte

Opp til 100 deltager, men mulighet for den enkelte å kunne fremlegge

sine spørsmål/svar – ukentlig konferanse av 35 – 40 minutters

varighet

 

Less mere

August 17, 2018


Nye deltager

Der vi bidra med 30.000,- Nkr til hver deltager, skal der skrives en

avtale, med info omkring din gårds behov. Dokumentet unner utfylles

å sendes inn.


Dokument PDF

Deltagers innlegg


August 17, 2018

 

Melkebonde/ammeko/okser

Eier sine opplevelser, utfordringer, opplevet forbedringer og fremtids-utsikter. Ønske til forbedringer!

 

PDF Dokument

August 17, 2018

 

Heste/Esel/Muldyr

Eier sine opplevelser, utfordringer, opplevet forbedringer og fremtids-utsikter. Ønske til forbedringer!

 

PDF Dokument

August 17, 2018

 

Gris/purker

Eier sine opplevelser, utfordringer, opplevet forbedringer og fremtids-utsikter. Ønske til forbedringer!

 

PDF Dokument

August 17, 2018

 

Sauer/Kaniner/andet

Eier sine opplevelser, utfordringer, opplevet forbedringer og fremtids-utsikter. Ønske til forbedringer!

 

PDF Dokument

August 17, 2018

 

Alpakka/Lama

Eier sine opplevelser, utfordringer, opplevet forbedringer og fremtids-utsikter. Ønske til forbedringer!

 

PDF Dokument

August 17, 2018

 

Kalkun/Høns/Struts

Eier sine opplevelser, utfordringer, opplevet forbedringer og fremtids-utsikter. Ønske til forbedringer!

 

PDF Dokument


Oversikt over deltager 19/9-2018, der vi nettopp er oppstartet men dette års forsknings forløp - har vi stadig plass for flere... Vi skal tilpasse bra løsninger for norske forhold, og hver enkelt vil bli behandlet individuell, der ingen har sammen  forutsetninger. Nye som ønsker å bli med skal utfylle skjemaet Deltager-Fodder, så rett veiledning kan gis.


Ovenstående er vist på postnummer, 1 rød prikk viser opp til 30 dyr, lilla

prikk med en sirkel viser til mellomstor gårdsdrift, blå prikk med viser til fellesfjøs/storgard. Oransje er unner utarbeidelse


Vi ønsker å bidra til at flest mulig får suksess med å selv lage friskt, grønt fôr til deres kjære dyr på daglig basis. 

 

Og vi gjør det med et SMIL!

Hensikt


Følg os


Kontakt oss


  Hotellveien 9A

  8690 Hattfjelldal

  Tel: (47) 94 84 12 13

Google +

© Copyright 2018. All Rights Reserved, by HCM Development AS.