Hvordan

FODDER


En ukjent ressurs!


 

Korn, slik det brukes i dag, der det knuses og gjøres til kraftfôr, er i praksis en form for miljøkriminalitet med tanke på den globale matvaresituasjonen.


 

Bakgrunnen ligger i den mangelfulle utnyttelsen hos dyr som får fôret. Dyr er ikke i stand til å fullt ut absorbere  næringen i kornet , og resultatet er at mye går ufordøyd gjennom vom-og tarmsystem og ut i avføringen.

I vårt internasjonale arbeid omkring utvikling av Biogass- systemer (87 - 94), så vi hvordan energien i dyrs avføring, var direkte proporsjonal med hva de hva de spiste. Fra en bondes synsvinkel er næringsrik avføring det ensbetydende med dårligere økonomi, siden den tilførte FE ( forenhet) ønskes omsatt i et definert sluttprodukt.

Noen gikk så langt, at de høstet bygg på grønne marker, for å oppnå bedre resultat. Men siden halvparten av næringen var i jorden, var det kun med begrenset gevinst.

 

Dyrkning av planter uten jord (Hydropont) har vært benyttet siden før menneskenes tidsregning startet.

 

Denne metoden gjør det mulig å  spise hele planten, noe som er en fordel siden den er i den nederste delen mange av de  viktigste mineralene er å finne. Økonomien i dette er også god, siden man dermed kan utnytte hele råstoffet.

Gartnere har anvendt denne metoden kommersielt i over 30 år

Som moderne bonde, er det viktig og se over til kolleger, som også arbeider med utbytte optimering.


 

 

Skolebøker er i beste fall skrevet av vår forelder, men ser forsatt materiell, som min bestefar har været forfatter til..

Hvordan gjøres det?


 

Frøene renses og aktiveres og deretter spires de i et mørkt kammer. I kammeret styres klima og vanningshyppighet, for å sikre at kimblader og rotnett tørkes tilstrekkelig mellom hver vanning. Dersom vannet skal resirkuleres anvendes vannbe-handling som forhindrer spredning av eventuell forurensning. 


 

Kommer:

Ved de mere avanserte systemer som kommer neste sommer, og som kan oppgraderes ved nåen av de eksisterende – vil kvelstoff/næring

fra fjøsen kunne inngå i verdikjeden. Det gjøres ved våt-kompostering, hvor gjødslet blir varmebehandlet hvoretter våt/tørrstoffdelen skilles. Den varmebehandlet UREA går til fremstilling av fôr, og fiberfraksjonen videre komposteres til et salgs-produkt. Vesker, rest/behandlet-gjødsel ledes til tank, som supplement ved anvendelse i vanningsanlegg.

For manuelle systemer, begrenses tilføring av næringsmidler.

 

Det er av stor viktighet at hygienen opprettholdes, og derfor vil vi i den norske utgaven av systemet isolere den enkelte dags produksjon, så eventuell krysskontaminering kan unngås.

 

Vannet bør Ozon-behandles, og

luftsirkulasjonen bestråles med ca. 255 nm UV-lys etter hver gjennom-gang i kammeret.

Alle kiledata her på siden og referert i dokumenter, er gjort ut i fra et simplifisert oppsett der data skal være representative.

Sopp og bakterier er den største utfordringen i dyrkningssystemene.Derfor er hvert isolerte kammer utstyrt med luftbehandling slik at ikke bare luften i kammeret behandles, men også for at luften skal tilføres tilstrekkelig nitrogen.

Hvorfor delta:Bakgrunn for deltagelse i programmet, er at ikke all informasjon er tilgjengelig på nettet – der er generelt unnlat 3 viktige faktor –


som gjør at utbyttet ikke blir som beskrevet, og ei er der heller notert hvordan FODDER designes til de enkelte dyrehold.Forskjellige dyr typer, har variert behov, for støttemineraler. Og vi designer FODDER produktet til den enkelte type dyr.


Nitrogenfiksering kan kun skje om der tilføres regenter, som ikke finnes i post-vann. Den reagent som oftest henvises til, har stor risiko for plante/personskade, så derfor har vi gjort utvikling i en mere skån-som HMS/plante metode.


Likeledes nevnes ikke viktigheten av korrekt pH, der standart (ca. 7 pH) som er i postvann ikke er ideelt.Personer som ikke deltar, får ikke referere til denne side – der vi ikke står inne for utbytte/erfaringer..

KammeroppbyggingTidligere var det rimeligere å anvende stål til slike dyrknings-kammer, men nå anvendes tre. På denne måten har flere selv muligheten til å lage et godt kammer.


I prinsippet er det skap som får en overflatebehandling med 2- komponent Epoxy maling.  Dermed blir kammeret luft-og vanntett slik at styring av miljøet blir enklere. 


Dersom arbeidet utføres korrekt, har denne løsningen samme holdbarhet som et metallskap.


Vi mener mange har mulighet for å gjøre denne delen av installasjonen selv, men for de som vil spare tid og arbeid, kan de 5 konfigurasjoner vi nå har, også leveres som ferdige bygge-sett. Dersom vi får våre kontak-ter til å levere vil det foruten materialpris bli omkostninger for fresing/skjæring på 10 til 20.000,- kr alt etter valgt størrelse.

SmartStore™ Classic 31 oppbevaringsboks 50x39x26cm

Små gjør-det-selv-systemer, kan man sette opp i rimelige reoler, og så tar man sjansen på at det ikke går galt med oppblomstring av sopp.

 

Det arbeides med at vi her i Norge vil kunne få egnede gro-bakker.

  • 120 x 55 - kanal vanning
  • 220 x 30 - kanal vanning
  • 85 x 40 - overrisling-vanning

 

Felles for alle;

I oppstarten skal du bli fortrolig med

dyrkingsmetoden, derfor fordres der til investering i et simpelt testsystem, for kontroll av spirings-kvalitet, vekst-rate og senere eksperimentering av ulike blandinger.

 

Kjøp 9 stk. Smartbox fra COOP (samlet pris ca. 1050,-).

 

Vannbehandling, styring, pumpe  leveres av oss.

 

 

Video/instruksjon fremsendes på forespørsel, bruk kontakt skjema.

Hydroponic


– at vokse planter uten bruk av jord. Gjøres ved simulering av


normale vekstbetingelser, ved tilføyelse av mineraler, og kvelstoff.Der luften inneholder 78% nitrogen, vil der gjøres installasjon (Ozonolysis), der fiksere denne og mineralene til vannet, ved tilføyelse av en høy-potensiell reagent, således at planten for optimal tilførsel av mikronæringsstoffer – i sin 7 til 10 dages vekst periode, der lys ikke har den store betydning.

 

Nye kvalitets bakker med 10 års garanti fra fabrikant, Så areal 85 cm x 40 cm x 4 cm, designet til maks 50 kg belastning og gjort i  levnetsmiddel godkjent materiale. Bakkene har hjul på kortsiden, for enkel gjøre montasje i rack systemet.

Den reduserte dybde, gjør at ergonomien blir bedre/mindre statisk belastning. Egenvekt 1,3 kg. maks vekt ved høstning ventes å bli ca. 4 kg.

 

Det første døgn, kan korne stå ute, og gjøres klar, så mere effektiv areal vil kunne bli tilgjengelig i selve vekstkammeret.


Det mest kompakte system gjort til dato, passende for 2 til 3 heste

fyller blot ca. 2 m2, herfra kan du høst opptil 30 kg. Frisk grønt Fodder året rundt.


Systemet er dog lidt arbeidskrevende, men om du tilkjøper løsningen for rensning av korn/aktivering, kan arbeidsbelastning holdes nede på et akseptabelt nivå.


Tegninger for installasjon/drifts-paremeter sendes, ved kontakt Mini@FODDER.no Husk utfyll skjema deltager FODDER. Du vil være fult opp og kjøre for unner 20.000,- og vil være selvforsynt årene fremover.


(Samlet vekst areal 27 m2, ~ 80 bakker)

10 års fabriks garenti...

 

Pågrunn av kvaliteten på disse bakker, har vi ingen bekymring på at videreformidle dem, om du en dag beslutter deg for at oppgradere til et fullautomatisk system som FS 500 eller FS 1000

 

Bakkeprisen er ca. 70,- kr stk. (+MVA) ved brukte bakker/videreformidling er prisen 60,- kr inkl. MVA.

En mindre arbeidskrevende krevende utgave for -1- hest er gjort med samme kammer, men anderledes hylleinnredning. Med max output på ca. 12 kg/dagen 13 m2 vekstareal, investering pris unner 15.000,-inklusiv alle materialer.

Vi ønsker å bidra til at flest mulig får suksess med å selv lage friskt, grønt fôr til deres kjære dyr på daglig basis. 

 

Og vi gjør det med et SMIL!

Hensikt


Følg os


Kontakt oss


  Hotellveien 9A

  8690 Hattfjelldal

  Tel: (47) 94 84 12 13

Google +

© Copyright 2018. All Rights Reserved, by HCM Development AS.