Kom igang!

SEND BESKJED


 
 
 
 

I driftsåret 2018/2019 vil rådgivning, og konsulent bistand bli gjort uten avgift for deltagere som ønsker å inngå i utviklingen av det norske FODDER-program. Det vil medføre at vi hjelper deg igang, på rimeligste måte, og underveis vil du kunne dra på fellesskapets sine erfaringer.Vi har en BLOKK her på siden, der alle kan dele sine opplevelser, og stille løpende spørsmål! Formålet

er at der geografisk blir en representasjon her i Norge, slik at kommende landmenn kan få en god innføring til hvordan de skal kunne bringe ned deres utgifter, og få en mer lønnsom hverdag.


Der alle bruk har forskjellige forutsetninger, vil der bli fremsendt et regneark, foruten ytterliger informa-sjoner omkring hvordan FOODER kan komme din økonomi/gårdsdrift og dyrehold til gavn.


For ovenstående vil kunne gjennomføres, beder vi om et minimum av opplysninger, og til og starte med fult navn, telefon nummer, og epost adresse. NB! Send det til nedenstående epost adresse..

Kontakt opplysning


    Hotellveien 9A

    8690 Hattfjelldal

    E-post@FODDER.no

    Tel: (+47) 94 84 12 13

Når brystmålet måles i cm blir vekta angitt i kg etter følgende tabell:


Lett edel rase,  VEKT = 4,5 x BRYSTMÅL - 370


Tung rase,  VEKT = 6,25 x BRYSTMÅL - 625


Ponni,   VEKT = 3,25 x BRYSTMÅL - 185

Beregnerskjema for kreatur, samt Fôreplan skjema, gjeller for anvendelsen av FODDER.

For orientering til kjent kvalitets fôr som lusern er forholdet 3 kg. Fersk lusern tilsvarende i fôrverdi som 1 kg. FODDER.

(Dokumentert fra Australsk stort forsøk)

Trinnvis innledning til erfaringsoppbygning for anvendelse av FODDER.

 

TRINN 1

Som utgangspunkt, anskaffer àlle laboratorie oppsettet, med sener tilbygning – i minst 14 dage gjøres det som oftest angitt fra nettet, der kun postvann tilføres spirene, heretter kobles inn vannbehandlingsutstyr og 14 dages erfaring oppbygges. Heretter skal der læres lidt omkringfysiologiske betingelser for plantevekst, og mineralsammensetninger læres og doseres utfra vårt regneark, og etter ytterliger 14 dages kjørsel vil du ha en bra ide omkring fordele ved korrekt dyrkning/spiring av korn.

 

Ovenstående læringsprosess, har et utgifts estimat på ca. 3 til 4 tusende, inkludert medgått tid.

 

 

TRINN 2

Bygg/anskaff vekstkammer for gjøre mindre mengde (25 – 30 kg) FODDER daglig, utvelg en kontroll gruppe av dine dyr. Observere, mål uegentlig vekstøkning/ytelse mot referansegruppe. Etter 2 til 3 måneder vildu selv har erfart forskjellen, og ta beslutning omkring fremtidig fôrefremstilling.

 

 

Det kompakte vekstkammer opptar et gulvareal på ca. 2 kvadratmeter, og kan gjøre nok FODDER tilsvarende 2 til 3 heste sitt behov. Om det velges levert ferdig fra os, eller om du gjør det selv er opp til din vurdering. Kompakte systemer som leveres fra oss, kan vi videre distribuere ut til nåen av landet mange hobby heste eier, som gjerne ønske og kjøpe et lett brukt system, for at oppnå 30% - 40% besparelse.

 

 

TRINN 3

Du har nu oppnået grunnlag, for å estimere kommende økonomiske, arbeidsmiljømessige fordele og ved hvilken verdi dette vil kunne gi din besetning. Om dit behov for daglig fôr overskrider ca. 250 kg + kraftfôr daglig. Og vurdere et helautomatisk-system, vil du i inneværende fôresesong 2018/2019 sesong som bonus få 5 års service kontrakt med i handlen, som har en verdi på minst 150.000,- alt etter om du velger FS 500 eller FS 1000.

 

 

En service kontrakt på FS500 og FS1000 går på døgn monitoring, og utskiftning av slitdeler, om de erfaringsmessigst kan gi grunnlag til driftsstans, foruten et fysisk årlig ettersyn, der hovedfilter, og sterilisasjon utstyr utskiftes.

 

 

Der FS500 & FS1000 er en flyttbar maskin, kan denne leases og Landbruksbankens tidligere avdeling, nu overgått til BNP Paribas, denne sommer, har tilkjennegitt flg. vilkår 10 år kontrakt, 2 måneders leie i forskott + betingelse for  vedlikehold/servicekontrakt. En FS500 vil således koste ca. 100.000 året for å gjøre det som tilsvar ca. 500 tonns frisk lusern. Og FS1000, ca. 130.000 året for å gjøre det som tilsvare ca. 1.100 tonns frisk lusern.

 

 

Nedenfor er opplistet eks. på omkostninger, for fôrefremstilling til større landbruks-virksomheter. Service kontrakt vil evnt. kommer som tilleg!

FS 500

FS 1000

Vi ønsker å bidra til at flest mulig får suksess med å selv lage friskt, grønt fôr til deres kjære dyr på daglig basis. 

 

Og vi gjør det med et SMIL!

Hensikt


Følg os


Kontakt oss


  Hotellveien 9A

  8690 Hattfjelldal

  Tel: (47) 94 84 12 13

Google +

© Copyright 2018. All Rights Reserved, by HCM Development AS.