Bakgrunn

Visjon...

Vi søker interesserte og engasjerte

landsmenn som vil bidra til å optimalisere driftsbetingelsene for norsk landbruk.

Vårt mål!Vårt mål er å utvikle et FODDER-system tilpasset det norske landbruket som vil endre omkostningsrammen og forutsig- barheten ved å ha dyr.Siden alle gårdsbruk har forskjellige forutsetninger, vil det bli sendt ut et regneark til hver interessent. I tillegg til dette sendes også ytterligere infor-masjon omkring hvordan FODDER kan komme din økonomi, din gårdsdrift og ditt dyrehold til nytte.


Vi ber om at interessenter innlednings-vis sender inn fullt navn og telefon-nummer til info@FODDER.no.

 • Lavere omkostninger
 • Økt dyrevelferd
 • Enklere generasjonsskifte
 • Hverdagen tilpasses et moderne familieliv
 • Full produksjon på vinteren
 • Uavhengig av slåttarealer
 • Utjevning av  årets arbeidsbelastninger
 • Reduserte omkostninger til maskinpark
 • Reduserte tap til rovdyr
 • Mer harmonisk miljø rundt gården
 • Bedre utnyttelse av driftsbygninger
 • Effektiv gjødselshåntering
 • Uavhengig av årstider og værtforhold

Denne videoen er nå 10 år gammel, og mye har skjedd utviklingsmessig siden dette.Omkostningene ved bygging av dyrkningskammer er redusert slik at prisen på det ferdige FODDER nå kan komme ned i 60-90 øre/kg. Siden stålprisen har steget såpass betydelig, har oppføring i tre gitt en halvering i etableringsomkost-ninger.


Stålkammer/tre-kammer skal begge

overflatebehandles med en beskytt-ende Epoksy overflate og ved riktig oppføring og normalt vedlikehold bør man være sikret minst 10 års anvendelse.

Få en god start!

TRINN 1

 

Du kontakter oss, og vi vurderer mulige løsningsmodeller på bakgrunn av dine opplysninger

TRINN 2

 

Vi lager beregninger, og sender tegninger.  Valgmuligheter, avhengig av hvilken egeninnsats du har

mulighet å bidra med, presenteres. 

TRINN 3


Innkjøpsliste, materialer og prosess klargjøres, og eventuell montør kommer og bistår i installeringen.

TRINN 4


Du begynner å lage ditt eget FODDER, og etter under 2 uker er du i gang med  full produksjon. Vi bistår deg underveis, og frem til neste sommer.

DITT TEAMVi er en engasjert gruppe teknikere, ingeniører, økonomer, medisinsk utdannet personell og lekfolk, som ser at optimale betingelser for dyrets fordøyelsessystem, gir utslag i grunnleggende god økonomi for det enkelte dyrehold.Opplegget bygger på erfaringer akkumulert siden 1985, innen gartneri, biogass/vannrensing,  agronomi, og bioteknologi.


Vitenskapelig forskningsarbeid ble fremlagt siste år, etter mer enn 20 års samlet arbeid. Vi har valgt å bygge videre på et australsk system, som nå har eksistert kommersielt i mer enn 10 år. Målet er å tilpasse løsningen for norske forhold.

VERDIKJEDE 100%


Utvikling: 35%

Natalia Madsen

MANAGER


Dr. med. MD, MBA


Ansvar:

anatomi, fordøyelse, sunnhet

og arbeidsmiljø

Steinar Pedersen

FINANS

 

Profesjonell styremedlem

 

Økonomi, Regnskap og forskningsmidler

Henning Madsen

CEO

 

Agronom, POM Ing., pedagogikk

 

Ansvar:

Produktutvikling, prosjektstyring

Økonomi: 25%

Ledelse: 40%

Vi ønsker å bidra til at flest mulig får suksess med å selv lage friskt, grønt fôr til deres kjære dyr på daglig basis. 

 

Og vi gjør det med et SMIL!

Hensikt


Følg os


Kontakt oss


  Hotellveien 9A

  8690 Hattfjelldal

  Tel: (47) 94 84 12 13

Google +

© Copyright 2018. All Rights Reserved, by HCM Development AS.